Birra Stela 0.0% ALC 2017-07-10T18:21:11+00:00

Birra Stela 0.5L 0 alkohol

Birra Stela 0.0% ALC

Birrë e prodhuar nga lëndët e para natyrale të përzgjedhura: Ujë, Malto Elbi, Lupolo.

Prodhuar dhe Certifikuar sipas Standardeve HALAL.

Logo Halal